background
Правни услуги

Димитров и партньори

Адвокатско дружество

Адвокат Слави Димитров основава адвокатска кантора „Димитров и Партньори“ през 1993 г.

През 2011 г. кантората се преструктурира в адвокатско дружество по реда на Закона за адвокатурата.

През годините в екипа на адвокатското дружество са се включили адвокати с голям опит, придобит в други водещи адвокатски кантори, изповядващи общата философия да предоставят на клиентите си задълбочени правни услуги, съобразени с индивидуалните нужди на всеки клиент.

Научете повече
background

Сфери на професионален опит и услуги

Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ предлага на клиенти си адекватни правни решения за разрешаване на всеки отделен казус, както и индивидуален подход към всеки клиент, съобразно спецификите на стопанската му дейност.

Облигационно право

Адвокатите ни притежават богат опит в изготвянето на всякакви видове граждански договори, както и в представителството при водене на преговори и сключването на договори.

Научете повече

Вещно право. Недвижими имоти.

Екипът притежава богат опит в изготвянето на всякакви видове договори, с предмет прехвърляне на недвижими имоти и вещни права върху имоти.
Адвокатите от дружеството са участвали, изготвяли и консултирали сделки с недвижими имоти за жилищни нужди, хотели, офиси, търговски площи, промишлени терени, земеделска земя и др.

Научете повече

Дружествено и търговско право. Несъстоятелност.

Дружествено право

Поради глобализацията, все по-често компаниите решават да преместят и/или разширят своите бизнеси, за което нашият екип им предоставя необходимите правни консултации.

Научете повече

Финансово, банково и застрахователно право

Бизнесът на клиентите ни е пряко свързан с финансирането от банки или различни фондове.Последният програмен период 2014-2020 година на структурните фондове на ЕС предлагат различни предизвикателства, особености и специфики.

Научете повече

Данъчно, осигурително, трудово право

Данъчната и осигурителната система на всяка държава е свързана с редица правила, върху които се гради нейната стабилност. Често е свързана с редица методически указания на данъчната администрация по тълкуването и прилагането на данъчните и осигурителните правни норми.

Научете повече

Митнически съюз. Свободно движение на хора, капитали и услуги. Миграция

Митническият съюз е изключителна компетентност на ЕС. Той е свързан с няколко основни регламента и директиви, а за трети страни се прилагат различни Конвенции и двустранни и многостранни спогодби.

Научете повече

Енергетика и енергийни ресурси

Адвокатите от адвокатско дружество “Димитров и партньори” имат задълбочена експертиза в областта на енергетиката и енергийните ресурси и концесии.
Опитът е натрупан при работата за едни от най-големите български и чуждестранни енергийни компании включително и при провеждане на обществени поръчки в този отрасъл на икономиката.

Научете повече

Инвестиции. Строителство.

През годините адвокати от дружеството са участвали в едни от най-големите инвестиционни проекти, реализирани в България. Дружество е представлявало интересите на големи български и чуждестранни компании при реализацията на техни проекти, финансирани от банки и фондове на ЕС.

Научете повече

Интелектуална собственост

Адвокатите ни предлагат правни услуги, свързани с придобиването, използването и защитата на интелектуалната собственост.
Екипът ни от юристи има опит в защитата на търговски марки.

Научете повече

Наказателно право и наказателен процес

Екипът на дружеството “Димитров и партньори” има значителен опит в областта на наказателното и наказателно процесуалното право. Този опит е натрупан както от работата им като магистрати в тази област, така и от дългогодишната им работа като адвокати в областта на наказателното право и процес.

Научете повече

Граждански, административен и данъчен процес

Адвокатите ни предоставят на своите клиенти адекватните правни решения за разрешаване на всеки отделен казус. Адвокатите от адвокатско дружество „Димитров и партньори“ са с натрупан дългогодишен опит в областта на процесуалното представителство на клиенти – физически и юридически лица.

Научете повече

Заповедно и изпълнително производство

Адвокатите ни има опит в областта на принудителното изпълнение и успешно работи със съдебни изпълнители из цялата страна.

Научете повече

Клиентите могат да разчитат на следните работни езици: английски и руски език.

Научете повече за нашите услуги

Научете повече

Предоставяме правни услуги
на корпоративни клиенти и физически лица

Ако имате въпроси или се интересувате от нашите услуги, не се колебайте да се свържете с нас!

Свържете се с нас