page-header

В/Във:Публикации

27
ян.

Нови промени в законодателството бранят потребителите

Нови промени в закона за защита на потребителите

В последните години т.нар. потребителско право придобива все по-голямо значение в обществото ни. Бяха приети редица…

06
ян.

Съдебната спогодба

съдебната спогодба

Какво представлява съдебната спогодба? Съдебната спогодба е уредена в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и…

16
ян.

Развод по взаимно съгласие. Особености. Имуществени последици след развода

Развод по взаимно съгласие

Когато двамата съпрузи са постигнали сериозно и непоколебимо съгласие за разтрогване на брачния си съюз те…

18
Дек.

Преодоляване на несъответствия между данните за имота, съдържащи се в акта за собственост и кадастъра

несъответствия в кадастъра

След одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия за издаване на актове, с…