През 2017 г. адв. Ива Николова премина курса CopyrightX на Harvard Law School, организиран благодарение на ILAC Bulgaria и Berkman Klein Center for Internet and Society at Harvard University. На 15 юни 2017 й беше връчен сертификат след успешно издържан изпит.

Освен основно застъпеното американско авторско право, в програмата на курса са включени международни договори и конвенции, право на Европейския съюзи и българско авторско право. CopyrightX изследва настоящото законодателсто в областта на авторското право, влиянието на правото върху изкуството, индустрията и икономиката, както продължаващите дебати какви промени би трябвало да настъпят в правото.