За нас

background
Правни услуги

Димитров и партньори

Адвокатско дружество

Адвокат Слави Димитров основава адвокатска кантора „Димитров и Партньори“ през 1993 г. През 2011 г. кантората се преструктурира в адвокатско дружество по реда на Закона за адвокатурата. Номерът на дружеството към Софийска адвокатска колегия е 2700029610.

През годините в екипа на адвокатското дружество са се включили адвокати с голям опит, придобит в съдебната система, Комисия за защита на конкуренцията и в други адвокатски дружества. Натрупаният опит позволява задълбочено познаване на отраслите на правото и регулациите, с което подпомагаме корпоративните клиенти в техния бизнес, така и посрещаме нуждите на всеки клиент.

В екипа има специалист и в областта на английското право, добре познаващ регулациите в англосаксонска правна система в областта на корпорациите, финансовото право, договорното право и вещното право, което е предимство в обслужване на клиенти от този регион.
В Адвокатско дружество „Димитров и Партньори“ са концентрирани адвокати с опит, позволяващ на клиентите да получават правни услуги от всички области на правото, от които имат нужда, без да се налага да търсят правна защита и съдействие от други правни кантори за отделни отрасли.

Адвокатите в дружеството са придобили сериозен опит в областите на гражданско, облигационно, търговско, корпоративно и бизнес право, наказателно, финансово, данъчно, вещно право и недвижими имоти, административно и процесуално право. Работили са по осъществяването на изключително сериозни проекти, изискващи задълбочени познания в областите на: търговските и бизнес сделки, недвижимите имоти, придобивания и сливания, инфраструктурни проекти, околна среда, градоустройство, обществени поръчки, миграция и митнически въпроси, наказателно и наказателно процесуално право, свободно движение на хора, услуги и капитали, митнически съюз, енергетика и процедурите пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

През последните 20 години адвокатите на дружеството са участвали като процесуални представители в голям брой дела с висок обществен интерес. Били са правни консултанти в едни от най-големите сделки и инвестиции в страната, участвали са като консултанти при успешното изпълнение на проекти, финансирани със средства от фондове на Европейския съюз.
Съдружниците в адвокатското дружество са пряко ангажирани в ежедневната работа, което гарантира осигуряване на индивидуална и уникална услуга за всички наши клиенти.

Ние се ангажираме да предоставяме персонализирана и фокусирана върху нуждите на клиента правна услуга, предлагаща високо качество на консултациите и процесуалното представителство в България и в международен план.

Ние се стремим да отговорим на очакванията на нашите клиенти. Първата ни стъпка, при всеки казус, е да разберем индивидуалните нужди на нашите клиенти, какви са правните възможности, за да гарантираме възможно най-добрия резултат. Ние отделяме време да проучим спецификите на бизнеса на всеки клиент, особеностите в конкретните обстоятелства на всеки проблем и изграждаме задълбочени работни взаимоотношения с клиентите ни.

Когато се изисква специалист или чужда помощ в области извън правото, ние работим с външни партньори с подобни възгледи, които са опитни експерти, за да осигурим най-висок стандарт на пълното правно обслужване.

Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ поддържа партньорски взаимоотношения с адвокати, адвокатски дружества и компании от Източна и Западна Европа, Северна и Южна Америка, Австралия и ЮАР, както и със световна мрежа, в която са включени адвокати и адвокатски дружества от всички континенти.

Стремежът на адвокатското дружество е към предоставяне на правно обслужване, свързано с новите технологии, енергийните ресурси, околната среда, финансови сектор при придобивания, сливания, окрупняване на компании и инвестиране в тези области.
Нашата работа се идентифицира със следните три думи: ОТГОВОРНОСТ, УВАЖЕНИЕ И РЕЗУЛТАТИ.

Интересувате се от нашите услуги?

Не се колебайте да се свържете с нас.

Свържете се с нас