В периода 2018 – 2019 г. адвокат Ива Николова преминава пълния курс на обучение по англо-саксонската правна система в Лондон, Великобритания, за придобиване на правоспособност като solicitor с насоченост бизнес право, корпоративно право, договорно право и регулации.