През 2018 г., след тринадесет години работа в Комисията за защита на конкуренцията, адвокат Ангелина Милева се присъедини към екипа ни, с насоченост в областта на конкурентното право, нелоялната конкуренция и обществените поръчки.