През месец октомври тази година кантората ни стана част и от
Българо-швейцарската търговска камара (BSCC).

http://bscc.bg/