През месец септември 2019 г. Адвокатско дружество „Димитров и
партньори“ се присъедини към членовете на Британско – българската бизнес
асоциация (BBBA).

http://bbba.bg/