Недвижими имоти в България. Консултации и цялостно обслужване в сферата на недвижимите имоти

 

 

 

 

Услуги по Закона за енергийна ефективност – Обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност; Оценка на съответствие ; Проверка за енергийна ефективност на котли,отоплителни и охладителни системи; Програми,проекти и отчети пред АУЕР: за енергийна ефективност; за източниците на възобновяема енергия; за устойчиво управление на ресурсите;

Системи за енергиен мениджмънт

 

 

Коментарите са затворени.