Адвокат София

Контакти

Свържете се с нас

бул. Евлоги Георгиев 65, ап. 7, ет. 3

+ 359 2 987 61 51 or + 359 2 987 61 88

+ 359 888 21 51 60 – адв. Димитров

+ 359 899 11 90 87– адв. Трионджиева

+ 359 887 11 67 11– адв. Николова

+ 359 889 27 75 00 – адв. Милева

+ 359 898 38 75 55 – адв. Танкова

+359 2 987 61 44 (Fax)

office@dp-lawfirm.com

Форма за контакт

Предоставените данни ще се използват единствено за обратна връзка и за целите на консултацията, чиито предмет е очертан от Вас в изпратеното ни съобщение. За защита на личните данни са взети подходящи технически и организационни мерки. Няма да предоставяме в съответствие с общия регламент (GDPR) Вашите лични данни на трети страни без Ваше съгласие, освен ако не сме задължени по силата на нормативен акт.

Полезни връзки