page-header

Автор:Ива Николова

Гражданско и Търговско право: регистрация на търговски дружества и компании, сливания и придобивания на търговски дружества и компании, производства по несъстоятелност и търговски сделки, правни анализи на компании (due diligence);

06
ян.

Съдебната спогодба

съдебната спогодба

Какво представлява съдебната спогодба? Съдебната спогодба е уредена в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и…