Адвокат Златина Кисьова придоби втора магистърска степен – Магистър по бизнес администрация за ръководни кадри от Американския университет в България(АUBG)