За нас

background
Правни услуги

Димитров и партньори

Адвокатско дружество

Адвокат Слави Димитров основава адвокатска кантора „Димитров и Партньори“ през 1993 г.

През 2011 г. кантората се преструктурира в адвокатско дружество по реда на Закона за адвокатурата.

През годините в екипа на адвокатското дружество са се включили адвокати с голям опит, придобит в други водещи адвокатски кантори, изповядващи общата философия да предоставят на клиентите си задълбочени правни услуги, съобразени с индивидуалните нужди на всеки клиент.

Адвокатите в дружеството са придобили сериозен опит в областите на гражданско, облигационно, търговско, корпоративно и бизнес право, наказателно, финансово, данъчно, вещно право и недвижими имоти, административно и процесуално право. Работили са по осъществяването на изключително сериозни проекти, изискващи задълбочени познания в областите на: търговските и бизнес сделки, недвижимите имоти, придобивания и сливания, инфраструктурни проекти, околна среда, градоустройство, Обществени поръчки, миграция и митнически въпроси, наказателно и наказателно процесуално право, свободно движение на хора, услуги и капитали, митнически съюз, енергетика и процедурите пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

През последните 20 години адвокатите на дружеството са участвали като процесуални представители в голям брой дела с висок обществен интерес. Били са правни консултанти в едни от най-големите сделки и инвестиции в страната, участвали са като консултанти при успешното изпълнение на проекти, финансирани със средства от фондове на Европейския съюз.

Съдружниците в адвокатското дружество са пряко ангажирани в ежедневната работа, което гарантира осигуряване на индивидуална и уникална услуга за всички наши клиенти.

Ние се ангажираме да предоставяме персонализирана, фокусирана, върху нуждите на клиента, правна услуга, предлагаща най-високо качество на консултации и процесуално представителство в България и в международен план.
Ние се стремим да отговорим на очакванията на нашите клиенти. Първата ни стъпка, при всеки казус, е да разберем индивидуалните нужди на нашите клиенти, какви са правните възможности,за да успеем да гарантираме възможно най-добрия резултат. Ние отделяме време да проучим спецификите на бизнеса на всеки клиент, особеностите в конкретните обстоятелства на всеки проблем и изграждаме задълбочени работни взаимоотношения с клиентите ни.

Когато се изисква специалист или чужда помощ в области извън правото, ние работим с външни партньори с подобни възгледи, които са опитни експерти, за да осигурим най-висок стандарт на пълното правно обслужване.

Адвокатско дружество „Димитров и партньори“ поддържа партньорски взаимоотношения с адвокатски дружества от Източна и Западна Европа, с международна адвокатска фирма с глобално покритие, което ни осигурява обхват на множество юрисдикции.

Стремежът ни е нашата работа да се идентифицира със следните три думи: ОТГОВОРНОСТ, УВАЖЕНИЕ И РЕЗУЛТАТИ.

Интересувате се от нашите услуги?

Не се колебайте да се свържете с нас.

Свържете се с нас